"A jog szenvedélymentes értelem" (Arisztotelész)

  • A zálogjogi szabályozás szerkezetében és anyagában is megújult. Egyrészt – ez a legszembetűnőbb változás – a zálogjogi szabályozás a maga egészében átkerült a kötelmi jogból a dologi jogba. Azon persze lehet vitatkozni, hogy vajon a zálogszerződésre vonatkozó joganyagot nem lett volna-e szerencsésebb a kötelmi jogban, a biztosítéki szerződések között hagyni, illetve nem lett volna-e helyesebb […]

  • A Polgári törvénykönyv ötödik könyve a dologi jog címet viseli, és ez a könyv szabályozza a tulajdonjogra, birtoklásra, ezen jogok kivételes korlátozására vonatkozó szabályokat. Felhívom a figyelmet, hogy korábban a szerződések általános szabályai között elhelyezett zálogjogi szabályok az új Ptk-ban a  tulajdonjogi szabályok között nyertek elhelyezést, mint  tulajdonjog egyik lényeges korlátozó jogintézménye. Mivel az új […]

error: Védett tartalom !!