"A jog szenvedélymentes értelem" (Arisztotelész)

 

Miért válassza a mi irodánkat?

  • Társasági jog

   A Nadray Ügyvédi Iroda ellátja a gazdasági társaságok cégjogi, társasági jogi, polgári jogi, munkajogi, valamint szerződéses jogviszonyaihoz kapcsolódó ügyvédi feladatokat.

   Több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a gazdasági társaságok alapítása, átalakulása, cégmenedzselése, végelszámolása területén.

   Folyamatosan tanácsadó és okiratszerkesztő tevékenységet lát el a társaságok befektetéseihez kapcsolódó, jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátásában. Elkészíti a társaságok belső szabályzatait és közreműködik a speciális tevékenységek gyakorlásához kapcsolódó hatósági engedélyek megszerzésében.

   A társaságok folyamatos működéséhez kapcsolódó, jogi szaktudást igénylő feladatok eredményes viteléhez folyamatos tanácsadást nyújt, képviseletet lát el.

  • Médiajog

   Az Iroda kiemelt szakterülete a médiajog. E körben részt veszünk a frekvencia jogosultság megszerzésére irányuló pályázati eljárásokban, képviseljük ügyfeleinket a Médiatanács előtt, a különböző hatósági és bírósági eljárásokban. A rádiós médiaszolgáltatók hálózati műsorszolgáltatás vagy vételkörzet bővítés iránti kérelmeinek jogi megalapozottságát biztosítjuk.

   A médiaszolgáltatók működésének körében folyamatosan figyelemmel kísérjük a műsorszolgáltatásra vonatkozó előírások betartását, segítjük az egyes műsorszámok besorolását.

   A személyiségi jogok média által történő megfelelő kezelése területén szakmai tanácsadást biztosítunk, a jogok sérelme esetén közreműködünk a felek részére méltányos megoldás kialakításában.

  • Kártérítési jog

   Az Iroda a klasszikus és az újszerű kártérítési alakzatok károsulti, és károkozói szereplőinek képviseletében is rendelkezik szakmai tapasztalattal.

  • Munkajog

   Az Iroda a munkajog területen is több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ügyfelei között, mind munkavállalók, mind munkáltatók megtalálhatók.

  • Versenyjog

   Munkatársaink 2004. óta képviseletet látnak el a Gazdasági Versenyhivatal által indított versenyfelügyeleti eljárásokban a vizsgálati szakasztól a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára indított peres eljárások jogerős befejezéséig. Közreműködnek a versenysértéssel okozott kár megtérítése iránti perekben is.

  • Ingatlanjog

   Profilunk közé tartozik az ingatlanjog is, az Iroda – Ügyfelei javára -, nemcsak a kiválasztott Ingatlan adásvételéhez kapcsolódó szerződések megkötésében, valamint a földhivatali eljárásokban vesz részt, hanem a megfelelő Ingatlan kiválasztásában, a beruházás szervezésében is közreműködik.

  • Csődjog

   Csődjogi kérdésekben több felszámoló szervezet munkájához folyamatos szaktanácsadást biztosít és közreműködik a felszámolás alá vont Társaságok belföldi, illetve külföldi kintlévőségeinek eredményes behajtásában.

  • Adójog

   Ez utóbbi területen belül az Iroda többéves tapasztalattal rendelkezik – a napjainkban oly kevéssé népszerű, de annál gyakoribbá vált – vagyonosodási vizsgálatok alá vontak teljes körű képviseletének területén.

  • Képviselet

   Az Iroda természetes személyek, gazdasági társaságok, valamint egyéb szervezetek általános képviseletét is ellátja tartós és eseti jelleggel egyaránt.

  • Társadalmi szervezetek

   A Nadray Ügyvédi Iroda a társadalmi szervezetek alapításához és a közhasznú működéshez szükséges feladatok ellátásához a tanácsadáson kívül a dokumentumok elkészítésével is eredményesen hozzájárul.

  • Családjog és házassági vagyonjog

   A családjogi és házassági vagyonjogi ügyek során a felek mindegyikének érdekeit szem előtt tartva, lehetőleg a jogvita egyezség útján történő megoldására törekszünk.

  • Mediáció

   A teljesség igénye nélkül tett bemutatkozást végül, de nem utolsó sorban azzal zárjuk, hogy rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy többéves szakmai tapasztalatainknak köszönhetően – az esetek döntő többségében – a Felek egyezségével zárjuk peres eljárásainkat, elősegítve ezzel a az ügyek gyorsabb, eredményesebb megoldását.

Nadray Ügyvédi Iroda

A Nadray Ügyvédi Iroda 1991-ben történt alapítása óta a gazdasági jog és a médiajog területére koncentráltan végzi tevékenységét. 

Az Iroda jelenleg 4 munkatárssal működik.

Vezetője Dr. Nadray Katalin, médiajogi-, társasági- és adójogi szakjogász.

Munkatársai: Dr. Kondrács Roxána ügyvédjelölt, Dr. Vadász Orsolya ügyvédjelölt. A jogász szakemberek munkáját Nagy Sára jogi asszisztens segíti.

Az Iroda kiemelt szakterületei:

 • a társasági jog
 • a médiajog
 • a kártérítési jog
 • a munkajog

A teljesség igénye nélkül tett bemutatkozást végül, de nem utolsó sorban azzal zárjuk, hogy rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy többéves szakmai tapasztalatainknak köszönhetően – az esetek döntő többségében – a Felek egyezségével zárjuk jogvitáikat, elősegítve ezzel az ügyek gyorsabb, eredményesebb megoldását.

 

 

 

error: Védett tartalom !!