"A jog szenvedélymentes értelem" (Arisztotelész)

dr. Nadray Katalin

Az Ügyvédi Iroda vezetője a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen „summa cum Laude” minősítésű diplomát szerzett és 1991. óta ügyvédként gyakorolja hivatását.

Szakmai érdeklődésének megfelelően elsősorban gazdasági társaságok és civil szervezetek képviseletét látja el. Társasági szakjogász és adójogi szakjogász képesítéssel rendelkezik. Munkája során a különböző szervezetek alapításában való közreműködésen és a folyamatos jogi képviseleten túl részt vett több jelentős szervezeti átalakulás, kiválás és egyesülés megvalósításában.  Munkája keretében számos felvásárlás, befektetés jogi tevékenységét irányította, részt vett az erre alkalmas társaságok tőzsdei bevezetésében és a tőzsdei szabályok szerint történő működtetésében.

Az országban elsők között szerezte meg a médiajogi szakjogász képesítést. Ellátja több médiaszolgáltató folyamatos jogi képviseletét. Elsősorban frekvencia jogosultsággal rendelkező rádiós médiaszolgáltatók, és közösségi televíziók alkotják megbízói többségét. Több eredményes frekvenciapályázat elkészítésében közreműködött, és sikeresen képviselte megbízóit a működésüket érintő hatósági, vagy bírósági eljárásokban. E területen speciális ismeretekkel rendelkezik a kereskedelmi közlemények minősítése és a személyiségi jogokat érintő médiatartalmak területén

Jelentős versenyjogi tapasztalatot szerzett a hazai kartellek ellen indított versenyfelügyeleti eljárásokban. Ezekben az eljárásokban speciális bizonyítási szabályok érvényesülnek, melyek ismerete és kellő alkalmazásuk jelentős mértékben befolyásolhatja az eljárás eredményét. Az ügyféllel való együttműködés eredményeként több alkalommal a hatóság a versenysértés hiányát állapította meg.

A kártérítési jog területén elsősorban az egészségkárosodással járó károk megtérítése iránti igények érvényesítésében közreműködik, kiemelten az egészségügyi ellátáshoz kapcsolható mulasztásokhoz és az üzemi balesetek által okozott maradandó károkhoz fűződő ügyekben.

Aktívan közreműködik a jogi tájékoztatásban, több médiumban az aktuális jogszabályi rendelkezéseket ismerteti.

A jogi képviselet keretében elsősorban a felek jogvitáinak egyezséggel történő rendezését igyekszik elősegíteni, tekintettel arra, hogy a gazdasági életben a peres eljárások elhúzódása, a felek viszonyának megromlása helyrehozhatatlan károkat okozhat.

Tagja a Jogi Szakvizsga Bizottságnak.

error: Védett tartalom !!