"A jog szenvedélymentes értelem" (Arisztotelész)

  • Új kárfelelősségi szabályok a Ptk-ban; a vezető tisztségviselők felelőssége Nagy horderejű változás a most hatályba lépő polgári törvénykönyvben a felelősségi rendszer átalakítása. Korábban – azaz jelenleg még – a polgári jogi (vagyoni) felelősséget minden esetkörre egy viszonylag egyszerű szabály tartalmazta: aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy […]

error: Védett tartalom !!