"A jog szenvedélymentes értelem" (Arisztotelész)

  • Az 1959. évi IV. törvény (a jelenleg még hatályos Polgári törvénykönyv) közel ötvenöt évig szabályozta a civil kapcsolatainkat és a gazdasági forgalmat. A törvényt még az új Ptk. március 15.-i hatálybalépését követően sem kell „kidobni”, mert az új törvény kimondja, hogy annak szabályait csak a hatálybalépését követően keletkezett jogviszonyokra, az azt követően bekövetkezett tényekre és […]

  • Új kárfelelősségi szabályok a Ptk-ban; a vezető tisztségviselők felelőssége Nagy horderejű változás a most hatályba lépő polgári törvénykönyvben a felelősségi rendszer átalakítása. Korábban – azaz jelenleg még – a polgári jogi (vagyoni) felelősséget minden esetkörre egy viszonylag egyszerű szabály tartalmazta: aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy […]

error: Védett tartalom !!