"A jog szenvedélymentes értelem" (Arisztotelész)

  • A személyek jogképességének elismerése mellett a Ptk. a jogviszonyok alanyaiként ismer el bizonyos szervezeteket és vagyontömegeket, és ezeket jogi személlyé nyilvánítja. A jogi személyek önállóan szerezhetnek jogokat és kötelezettségeket, és megilletik őket a nem csak emberhez fűződő személyiségi jogok is. (jóhírnév, becsület, magántitok, stb…) A jogi személyek Ptk-beli szabályozása során meg kell említeni, hogy a […]

  • A véleményszabadságot Magyarország Alaptörvényének IX. Cikkelye deklarálja, lényegében megismételve a korábbi Alkotmány többször újraszabbott 61 §-ban foglaltakat: (1)  Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. (2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. (3)  A demokratikus közvélemény kialakulásához választási kampányidőszakban szükséges megfelelő tájékoztatás érdekében politikai […]

  • Ügyvédi irodánk a mai bejegyzésében az új Ptk. néhány fontos elemét mutatja be Az új Ptk. kodifikációja, a személyek, személyiségi jogaink védelme, a sérelemdíj Az 1959. évi IV. törvény – a jelenleg még hatályos Polgári törvénykönyv – közel ötvenöt évig szabályozta a civil kapcsolatainkat és a gazdasági forgalmat. A törvényt még az új Ptk. hatálybalépését […]

  • Résztvevők: Dr. Nadray Katalin ügyvéd, Sütő Péter szerkesztő, Török Tamás a Bonbon együttesből

  • Az 1959. évi IV. törvény (a jelenleg még hatályos Polgári törvénykönyv) közel ötvenöt évig szabályozta a civil kapcsolatainkat és a gazdasági forgalmat. A törvényt még az új Ptk. március 15.-i hatálybalépését követően sem kell „kidobni”, mert az új törvény kimondja, hogy annak szabályait csak a hatálybalépését követően keletkezett jogviszonyokra, az azt követően bekövetkezett tényekre és […]

  • Új kárfelelősségi szabályok a Ptk-ban; a vezető tisztségviselők felelőssége Nagy horderejű változás a most hatályba lépő polgári törvénykönyvben a felelősségi rendszer átalakítása. Korábban – azaz jelenleg még – a polgári jogi (vagyoni) felelősséget minden esetkörre egy viszonylag egyszerű szabály tartalmazta: aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy […]

  • Műsorvezető: Sütő Péter Vendég: Ferenczy Gábor filmproducer Dr. Nadray Katalin ügyvéd    

error: Védett tartalom !!