Az egyesülés kétféle módon történhet. A Polgári Törvénykönyv 3:44. § (1) bekezdés alapján a jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Először az összeolvadás szabályait tekintjük át.

Összeolvadásnál az összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános jogutódlás mellett.

Ez azt jelenti, hogy a két társaságból úgy lesz egy új társaság, hogy a résztvevő társaságok mindegyike megszűnik és a jogutód az újonnan létrejövő jogi személy lesz. Az összeolvadó (és egyben megszűnő) társaságok jogai és kötelezettségei az újonnan létrejövő jogi személyre szállnak át. 

Az egyesülés másik formája a beolvadás. 

Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy, 

Ebben az esetben az egyesülésben résztvevő egyik jogi személy megmarad és ő lesz az egyesülésben részt vevő másik jogi személy általános jogutódja, amelyik megszűnik. A megszűnő jogi személy jogai és kötelezettségei a megmaradó jogi személyre szállnak át. 

Az összeolvadásra és beolvadásra egyaránt érvényes általános szabályok (a Ptk. 3:44. § (2) és (3) bekezdése alapján:

Ha az egyesülésben részt vevő jogi személyek mindegyike határoz az egyesülés kezdeményezéséről, az ügyvezetéseik kötelesek az átalakulási tervnek megfelelő tartalommal közös egyesülési tervet készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi részt vevő jogi személy vagyonmérleg-tervezetét, valamint az egyesüléssel létrejövő jogi személy nyitó vagyonmérleg-tervezetét.

Az egyesülésben részt vevő jogi személyek az egyesülési terv elfogadásáról külön-külön döntenek. Az egyesülési tervet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az egyesülésben részt vevő valamennyi jogi személy elfogadta.

Hagyjon üzenetet